Dzięki naszym grantom

  • Grupa osób, które chcą pomóc pogorzelcom

    Rodzaj wsparcia: Pomoc dla pogorzelców - wyposażenie mieszkania w niezbędne sprzęty i potrzebne przedmioty użytku codziennego.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: matka z synem, którzy stracili dobytek w wyniku pożaru.

    Rodzaj wsparcia: Pomoc dla pogorzelców -zakup niezbędnych rzeczy - wyposażenie mieszkania w niezbędne sprzęty i potrzebne przedmioty użytku codziennego.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: matka z synem, którzy stracili dobytek w wyniku pożaru.