Dzięki naszym grantom

  • Dzień dziecka z Elbląską Fabryką Dobra

    Rodzaj wsparcia: zakup nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: polskie i ukraińskie rodziny

    Rodzaj wsparcia: zakup nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: polskie i ukraińskie rodziny