Dzięki naszym grantom

  • Wyposażenie klasy

    Rodzaj wsparcia: zakup wyposażenia pracowni plastyczno-technicznej (drukarka, sztaluga, artykuły papiernicze)

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: dzieci niepełnosprawne intelektualnie z SOSW nr 2 w Elblągu

    Inicjatywa dotyczyła zakupu wyposażenia sali plastyczno-technicznej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z SOSW nr 2 w Elblągu. Dzięki zakupionym drukarce, sztaludze i artykułom papierniczym dzieci mogą skuteczniej rozwijać się, edukować i tworzyć artystyczne dzieła.