ZARAZ WRACAM - wnioski o refundację za sierpień max. do 15 września

Z uwagi na fakt, że wiele osób nie złożyło w terminie wniosku o refundację za sierpień, ani nie powiadomiło nas o przyczynie niezłożenia, wydłużamy termin składania wniosku OSTATECZNIE do piątku 15 września.

Zespół Projektu
"Zaraz wracam"

ZARAZ WRACAM - wnioski o refundację za sierpień max. do 15 września