ZARAZ WRACAM - zaświadczenia dotyczące statusu na rynku pracy

Zespół projektu "Zaraz wracam" prosi o pilne dostarczenie zaświadczeń dotyczących statusu na rynku pracy. 

Skany zaświadczeń można już przesyłać drogą mailową, a następnie jak najszybciej trzeba je dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

ZARAZ WRACAM - zaświadczenia dotyczące statusu na rynku pracy