Zapytanie ofertowe 1/CNIPUP/2024

Ogłaszamy zapytanie ofertowe 1/CNIPUP/2024 na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy Centrum Naprawy i Ponownego Użytkowania Przedmiotów (CNiPUP) w ramach projektu instytucjonalnego M1/0112 finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Materiały związane z zapytaniem można pobrać pod wiadomością.
Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2024 o godz. 23:59 w przypadku składania ofert drogą elektroniczną, w przypadku ofert składanych osobiście/przez kuriera w godzinach pracy biura stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe 1/CNIPUP/2024

Pliki do pobrania