• Czas dla seniorów

  W ramach projektu wsparciem obejmiemy osoby w wieku 60+. Zaplanowane działania: mobilne usługi porządkowe, naprawcze, remontowe (takie jak np. malowanie stolarki okiennej, mycie okien i drzwi balkonowych, wieszanie firan/zasłon, pomoc w pracach sezonowych, np. odśnieżanie posesji, chodnika, kosz... więcej
  • od: 2023-09-01
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3

  Mieszkanki i mieszkańcy subregionu elbląskiego, pozostający bez zatrudnienia lub pracujący i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 mogą skorzystać ze wsparcia polegającego na otrzymaniu refundacji kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub opieki niani. Wspar... więcej
  • od: 2022-09-02
  • do: 2023-11-30
  zobacz więcej
 • PROOfesjonalne media dla III sektora

  Źródło i wysokość finansowania: 170 000,00 zł (budżet na rok 2022: 80 000,00 zł)Grantodawca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa ObywatelskiegoZespół projektowy: Karolina Król, Arkadiusz Jachimowicz – redaktorzySylwia Warzechowska - koordynatorObszary działania: Media obywatelskieDzia... więcej
  • od: 2022-09-01
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych II

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 71 340,00 euro Koordynator projektu: Agnieszka Sójka Grupa docelowa: kadra ESWIP Obszary działania: Szkolenia dla pracowników Konsorcjum w zakresie: j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i przedsiębiorczoś... więcej
  • od: 2022-06-01
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej
 • Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa

  - zachodniopomorskiego (Pracownia Pozarządowa) - pomorskiego (Fundacja RC; Pomorska Sieć COP) - warmińsko–mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)  w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim stanowienia prawa krajowego. Projekt będzie realizowany w okre... więcej
  • od: 2022-03-31
  • do: 2023-01-31
  zobacz więcej
 • Wspólnie możemy więcej

  Projekt skierowany jest do mieszkańców Elbląga oraz osób uczących się i/lub działających na terenie naszego miasta chcących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu partycypacji obywatelskiej i narzędzi demokratycznych. Zaplanowane działania: Kawiarenki obywatelskie, Spotkania konsultacy... więcej
  • od: 2022-03-14
  • do: 2023-09-30
  zobacz więcej
 • Centrum Organizacji Pozarządowych

  Oto co możemy Ci zaproponować: Prowadzimy serwis aktywnych społecznie Elblążan zawierający aktualności, ogłoszenia i bazę teleadresową stowarzyszeń i fundacji. W galerii na stronie chętnie umieszczamy fotograficzne wspomnienia z realizowanych przez Ciebie przedsięwzięć. Każdego miesiąca wysyłamy new... więcej
  • od: 2022-01-01
  • do: 2022-12-31
  zobacz więcej
 • Rodzina w Centrum!

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 105 osób z 20 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie w okresie od 01.10.2021 do 30.06.2023.... więcej
  • od: 2021-12-22
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej
 • Inkubatory NGO Warmii i Mazur

  Źródło i wysokość finansowania: NOWEFIO, wartość projektu: 399 990 zł Zespół projektowy:Maciej Bielawski, Iza Jurzyńska – koordynatorzyWojciech Jankowski, Katarzyna Ciszewska, Beata Wachniewska-Mazurek, Iza Jurzyńska – animatorzyRafał Narnicki, Karolina Król – redaktorzy serwisu Pozarządowiec Grup... więcej
  • od: 2021-11-01
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • GOZpodarnie odpowiedzialni

  1 września 2021 r. Stowarzyszenie ESWIP rozpoczęło realizację projektu „GOZpodarnie odpowiedzialni” finansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizacja projektu obejmuje: realizację działań edukacyjnych w zakresie ekologii, g... więcej
  • od: 2021-09-01
  • do: 2023-10-31
  zobacz więcej
 • Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 82 790,00 euro Koordynatorka: Agnieszka Sójka Grupa docelowa: kadra edukacji dorosłych ESWIP Obszary działania: Szkolenia dla pracowników Konsorcjum w zakresie: j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i prz... więcej
  • od: 2021-09-01
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej
 • Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

  Projekt ma na celu systemowe wsparcie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w województwie warmińsko-mazurskim poprzez: 1. Edukację i profesjonalizację III sektora poprzez: - utworzenie 3 subregionalnych inkubatorów NGO świadczących usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i konsultacje s... więcej
  • od: 2021-05-17
  • do: 2023-09-30
  zobacz więcej
 • Aktywne Zawodzie

  Zainicjujemy powstanie partnerstwa dzielnicowego, które w oparciu o zasoby, potrzeby mieszkańców, wspólne planowanie, opracuje plan rozwoju dzielnicy. Realizując konferencje dzielnicy, wspierając liderów oraz poprzez działania menedżera dzielnicy będziemy prowadzić i wzmacniać dialog z samorządem uk... więcej
  • od: 2021-03-16
  • do: 2023-03-12
  zobacz więcej
 • Silne organizacje - społeczne innowacje

  Projekt będzie realizowany w okresie 01.12.2020 r. - 30.06.2022 r.   Głównym celem projektu  jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry naszego Konsorcjum w celu realizacji założeń długofalowej strategii trzech organizacji na rzecz kształcenia osób dorosłych w obszarach ekonomii społecznej, aktywności... więcej
  • od: 2020-12-01
  • do: 2022-06-30
  zobacz więcej
 • Pozarządowiec dla Warmii i Mazur

  Źródło i wysokość finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego, budżet całkowity: 14886,80 zł, dofinansowanie: 8886,80 zł Okres trwania projektu: 01.11.2020 – 31.12.2021 Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do organizacji pozarządowych, w szczególności do działających na terenie woj... więcej
  • od: 2020-11-01
  • do: 2021-12-31
  zobacz więcej
 • Budujemy kapitał żelazny Funduszu Grantowego

  1. Nazwa projektu: "Budujemy kapitał żelazny Funduszu Grantowego"  2. Źródło i wysokość finansowania: 358 500 zł, projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 3. Okres trwania projektu: 01.09.2020 – 31.12.2022 4. Z... więcej
  • od: 2020-09-01
  • do: 2022-12-31
  zobacz więcej