Dzięki naszym grantom

  • Strażacy-ochotnicy z OSP w Pomorskiej Wsi

    Rodzaj wsparcia: zakup rękawic strażackich

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: strażacy-ochotnicy z OSP w Pomorskiej Wsi

    Rodzaj wsparcia: zakup rękawic strażackich

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: strażacy-ochotnicy z OSP w Pomorskiej Wsi