Dzięki naszym grantom

  • Rękawice dla OSP w Pomorskiej Wsi

    Grupa Inicjatywna zgłosiła wniosek o przekazanie grantu na zakup rękawic dla druhów z OSP Pomorska Wieś.

    Rękawice strażackie są podstawowym wyposażeniem podczas akcji ratowniczych. Pożar, usunięcie przeszkód z drogi i inne działania niosą ze sobą niebezpieczęństwo w postaci kontuzji/ran. W jednostce OSP z Pomorskiej Wsi, która jest codziennie gotowa, aby pomagać mieszkańcom zabrakło podstawowego wyposażenia. Grupa, która otrzymała grant kupiła rękawice oraz inny sprzęt, przekazała druhom wyposażenie.