Dzięki naszym grantom

  • Elbląska Fabryka Dobra

    Rodzaj wsparcia: zakup środków pielęgnacyjnych dla dzieci

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: Mamy samotnie wychowujące dzieci

    Rodzaj wsparcia: zakup środków pielęgnacyjnych dla dzieci

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: Mamy samotnie wychowujące dzieci