Dzięki naszym grantom

  • Akcja Mamy Mamy

    Stowarzyszenie Fabryka Dobra otrzymało grant w ramach akcji "Mamy Mamy". Inicjatywa ma na celu wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci.

    Już po raz drugi akcja "Mamy Mamy" została zreailizowana przez Fabrykę Dobra. Otrzymany grant został przekazany na zakup najpotrzebniejszych rzeczy zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia noworodków. Pomoc trafiła do matek, które samotnie wychowują swoje pociechy przy tym będąc w trudniej sytuacji finansowej i życiowej.