Dzięki naszym grantom

  • Akademia Przyszłości, liderka grupy - Justyna Ziółkowska

    Rodzaj wsparcia: Zakup bojlera do remontowanej łazienki.

    Osoba/rodzina objęta wsparciem – pan Andrzej z Markus.

    Rodzaj wsparcia: Zakup bojlera do remontowanej łazienki.

    Osoba/rodzina objęta wsparciem – pan Andrzej z Markus.