Dzięki naszym grantom

  • Fabryka Dobra (grupa inicjatywna), liderka grupy - Katarzyna Kamińska-Kozioł

    Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki - montaż kabiny prysznicowej i in.

    Osoba/rodzina objęta wsparciem – pani Teresa z Elbląga

    Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki - montaż kabiny prysznicowej i in.

    Osoba/rodzina objęta wsparciem – pani Teresa z Elbląga