Dzięki naszym grantom

  • Elbląska Fabryka Dobra, lider grupy - Katarzyna Kamińska-Kozioł

    Rodzaj wsparcia: zakup żywności, środków czystości.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Patrycja, pani Hania, pani Anna, pani Jolanta, pani Dorota i pan Piotr, pani Justyna, pani Monika, pani Teresa, pani Magda i pan Jacek.

    Rodzaj wsparcia: zakup żywności, środków czystości.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Patrycja, pani Hania, pani Anna, pani Jolanta, pani Dorota i pan Piotr, pani Justyna, pani Monika, pani Teresa, pani Magda i pan Jacek .