Dzięki naszym grantom

  • Sąsiedzi pani Moniki, lider grupy - Joanna Tkaczuk

    Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki, zakup muszli klozetowej, pompy z rozdrabniaczem i materiałów wykończeniowych np. farba, szpachla

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Monika z córką i swoim tatą

    Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki, zakup muszli klozetowej, pompy z rozdrabniaczem i materiałów wykończeniowych np. farba, szpachla

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Monika z córką i swoim tatą