Dzięki naszym grantom

  • Stowarzyszenie Fabryka Dobra

    Rodzaj wsparcia: zakup bojlera i farby do pomalowania łazienki

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: rodzina z Łęcza

    Rodzaj wsparcia: zakup bojlera i farby do pomalowania łazienki

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: rodzina z Łęcza