Dzięki naszym grantom

  • Wolontariusze Fabryki Dobra

    Rodzaj wsparcia: remont w mieszkaniu pani Sylwii

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Sylwia z Elbląga

    Rodzaj wsparcia: remont w mieszkaniu pani Sylwii

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Sylwia z Elbląga