Dzięki naszym grantom

  • Sąsiedzi pani Eli

    Rodzaj wsparcia: przygotowanie terenu, montaż ogrodzenia, prace porządkowe

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Ela z Krosienka

    Rodzaj wsparcia: przygotowanie terenu, montaż ogrodzenia, prace porządkowe

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Ela z Krosienka