Dzięki naszym grantom

  • Sąsiedzi pani Maryli

    Rodzaj wsparcia: zakup materiałów do remontu łazienki

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Kamila z Elbląga

    Rodzaj wsparcia: zakup materiałów do remontu łazienki

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Kamila z Elbląga