Dzięki naszym grantom

  • Bez Lipy, lider grupy Justyna Cieślik

    Rodzaj wsparcia: Zakup środków higienicznych w ramach akcji „Punkt Pomocy Okresowej”.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: elblążanki, których nie stać na zakup środków higienicznych.

    Rodzaj wsparcia: Zakup środków higienicznych w ramach akcji „Punkt Pomocy Okresowej”.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: elblążanki, których nie stać na zakup środków higienicznych.