Dzięki naszym grantom

 • Po-MOC!

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, członkowie i wolontariusze.

  Osoby odpowiedzialne: Beata Wachniewska-Mazurek, Bożena Strawa-Cieślak.

  Ideą inicjatywy jest doposażenie Punktu pomocy pedagogiczno-psychologiczno-terapeutycznej Po-MOC!

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, członkowie i wolontariusze.

  Osoby odpowiedzialne: Beata Wachniewska-Mazurek, Bożena Strawa-Cieślak.

  Ideą inicjatywy jest doposażenie Punktu pomocy pedagogiczno-psychologiczno-terapeutycznej Po-MOC!