Dzięki naszym grantom

  • Bank Żywności w Elblągu

    Rodzaj wsparcia: zakup artykułów spożywczych i środków chemicznych dla uchodźców z Ukrainy

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: uchodźcy z Ukrainy

    Rodzaj wsparcia: zakup artykułów spożywczych i środków chemicznych dla uchodźców z Ukrainy

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: uchodźcy z Ukrainy