Dzięki naszym grantom

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki

    Rodzaj wsparcia: wsparcie przy stworzeniu muralu upamiętniającego 75-lecie SP4

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: lokalna społeczność dzielnicy Witoszewo, społeczność szkoły SP4

    Rodzaj wsparcia: wsparcie przy stworzeniu muralu upamiętniającego 75-lecie SP4

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: lokalna społeczność dzielnicy Witoszewo, społeczność szkoły SP4