Dzięki naszym grantom

  • Warsztaty pod tytułem "walczymy z hejtem"

    Grupa inicjatywna złożona z rodziców dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 w Elblągu otrzymała grant na dofinansowanie wyjazdu 18 dzieci doświadczających i będących sprawcami hejtu w klasie/szkole.

    Wyjazd opierał się na warsztatach z pedagogiem, animatorami pracującymi metodą NVC. Dzieci miały okazję dowiedzieć się i zrozumieć jak niebezpiecznym zjawiskiem jest "hejt". Uczyły się szacunku, reagowania na agresję słowną oraz poznały atuty wynikające ze współpracy i budowania relacji z rówieśnikami.