Dzięki naszym grantom

  • Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Pomorska Wieś

    Program Grantowy Pomoc Sąsiedzka

    Grupa inicjatywna zgłosiła inicjatywę, która miała na celu wyposażyć placówkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Pomorskiej Wsi w sprzęt ratowniczy.

    Ideą projektu pod nazwą „Wspieramy druhów z OSP Pomorska Wieś”  był zakup sprzętu potrzebnego do zapewnienia bezpieczeństwa oraz gotowości bojowej strażakom-ochotnikom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomorskiej Wsi, podczas przeprowadzania akcji ratowniczych. Ochotnicy biorą udział: m. in. w akcjach związanych z usuwaniem skutków pożarów oraz coraz częściej z  usuwaniem miejscowych zagrożeń spowodowanych wiejącym silnym wiatrem powalającym drzewa na infrastrukturę drogową i budynki. OSP Pomorska Wieś zrzesza 18 członków oraz 4 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której przekazują swoją wiedzę i doświadczenie potrzebne do pełnienia jakże ważnej roli w naszym lokalnym społeczeństwie.