Dzięki naszym grantom

 • Udane wakacje

  Program Grantowy Pomoc Sąsiedzka

  Inicjatywa „Udane wakacje” została zorganizowana przez grupę inicjatywną (Harcerzy). Akcja miała na celu umożliwienie wyjazdu na obóz harcerski i kolonię zuchową dzieci z wielodzietnej rodziny, która nie była w stanie samodzielnie pokryć kosztów wyjazdów.

  Obozy harcerskie i kolonie zuchowe w ZHP stanowią najważniejszą część roku, ponieważ to wtedy wszyscy druhowie spotykają się, tworzą nowe relacje, odświeżają stare, a także podsumowują dziesięciomiesięczne zmagania. Jest to też czas na rozwój fizyczny, intelektualny czy duchowy. Aktywna forma letniego wypoczynku stanowi lepszą alternatywę od monotonii wakacji spędzanych w domu przed telewizorem.

  Wsparciem została objęta rodzina składająca się z 5 dzieci, w tym 3 jadąca na obóz harcerski (3x1800zł) i jedno jadące na kolonię zuchową (1000zł). Łączny wydatek 6400 zł. W związku z tym celem inicjatywy było dofinansowanie potrzebującej rodzinie opłaty za obóz w wysokości 1000 zł dla jednego z dzieci.

  Obóz i kolonia organizowane były przez Szczep Puszczański „Wanbli” z Hufca ZHP Elbląg.