Dzięki naszym grantom

  • Grupa Oddam Obiad, liderka grupy - Marta Apanowicz

    Rodzaj wsparcia: Zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, żarówek, uszczelek oraz paliwa na dowóz.

    Osoba/rodzina objęta wsparciem - pan Marek, pani Zuzanna, pani Anna, pani Halina.

    Rodzaj wsparcia: Zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, żarówek, uszczelek oraz paliwa na dowóz.

    Osoba/rodzina objęta wsparciem - pan Marek, pani Zuzanna, pani Anna, pani Halina.