• Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3

  Mieszkanki i mieszkańcy subregionu elbląskiego, pozostający bez zatrudnienia lub pracujący i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 mogą skorzystać ze wsparcia polegającego na otrzymaniu refundacji kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub opieki niani. Wspar... więcej
  • od: 2022-09-02
  • do: 2023-11-30
  zobacz więcej
 • Etyka i rozwój lokalny w przedsiębiorczości społecznej (ELDESS) PROJEKT PARTNERSKI

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, program Erasmus+; 60.000 euro (z czego 15 048 euro dla ESWIP) Zespół projektowy załogi ESWIP (+ funkcje): Monika Być (koordynator) + uczestnicy spotkań szkoleniowych Grupa docelowa: pracownicy ESWIP, doradcy, kadry OWES, animatorz Obszary działania... więcej
  • od: 2022-09-01
  • do: 2024-02-29
  zobacz więcej
 • PROOfesjonalne media dla III sektora

  Źródło i wysokość finansowania: 170 000,00 zł (budżet na rok 2022: 80 000,00 zł)Grantodawca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa ObywatelskiegoZespół projektowy: Karolina Król, Arkadiusz Jachimowicz – redaktorzySylwia Warzechowska - koordynatorObszary działania: Media obywatelskieDzia... więcej
  • od: 2022-09-01
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych II

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 71 340,00 euro Koordynator projektu: Agnieszka Sójka Grupa docelowa: kadra ESWIP Obszary działania: Szkolenia dla pracowników Konsorcjum w zakresie: j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i przedsiębiorczoś... więcej
  • od: 2022-06-01
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej
 • Grant instytucjonalny z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

  W ramach projektu chcemy skoncentrowac się na kilku działaniach w ramach kilku obszarów strategicznych:1. Gospodarka obiegu zamkniętego  - temat wpisujący się zagadnienie Programu, ukierunkowany na dawanie podmiotom drugiego życia, ochronę środowiska naturalnego. Podejmujemy tu nastepujące działania... więcej
  • od: 2022-11-01
  • do: 2024-04-30
  zobacz więcej
 • Wymiana i doskonalenie polskich i francuskich dobrych praktyk w zakresie rozwoju systemu kształcenia przedsiębiorczości społecznej na bazie metodyki Business Model Canvas

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, program Erasmus+; 60.000 euro Koordynator: Monika Być Grupa docelowa: pracownicy ESWIP, doradcy, kadra OWES, animatorzy Obszary działania: zaadaptowanie francuskiego modelu wsparcia przyszłych przedsiębiorców społecznych do polskiego kontekstu org... więcej
  • od: 2022-05-01
  • do: 2024-04-30
  zobacz więcej
 • Wspólnie możemy więcej

  Projekt skierowany jest do mieszkańców Elbląga oraz osób uczących się i/lub działających na terenie naszego miasta chcących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu partycypacji obywatelskiej i narzędzi demokratycznych. Zaplanowane działania: Kawiarenki obywatelskie, Spotkania konsultacy... więcej
  • od: 2022-03-14
  • do: 2023-07-31
  zobacz więcej
 • Rodzina w Centrum!

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 105 osób z 20 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie w okresie od 01.10.2021 do 30.06.2023.... więcej
  • od: 2021-12-22
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej
 • Inkubatory NGO Warmii i Mazur

  Źródło i wysokość finansowania: NOWEFIO, wartość projektu: 399 990 zł Zespół projektowy:Maciej Bielawski, Iza Jurzyńska – koordynatorzyWojciech Jankowski, Katarzyna Ciszewska, Beata Wachniewska-Mazurek, Iza Jurzyńska – animatorzyRafał Narnicki, Karolina Król – redaktorzy serwisu Pozarządowiec Grup... więcej
  • od: 2021-11-01
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • Think outside the box. Ekologia w cyklu nauki zawodowej

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 305 322,00 euro Koordynator: Agnieszka Sójka Grupa docelowa: młodzież, społeczność lokalna, partnerzy biorący udział w projekcie, tj. ESWIP, Lycée des métiers Jean Moulin in Saint-Brieuc, Zespół Szkół w Pasłęku, Liceo Scientifico M. B. Mangino in Pa... więcej
  • od: 2021-11-01
  • do: 2024-10-31
  zobacz więcej
 • GOZpodarnie odpowiedzialni

  1 września 2021 r. Stowarzyszenie ESWIP rozpoczęło realizację projektu „GOZpodarnie odpowiedzialni” finansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizacja projektu obejmuje: realizację działań edukacyjnych w zakresie ekologii, g... więcej
  • od: 2021-09-01
  • do: 2023-10-31
  zobacz więcej
 • Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 82 790,00 euro Koordynatorka: Agnieszka Sójka Grupa docelowa: kadra edukacji dorosłych ESWIP Obszary działania: Szkolenia dla pracowników Konsorcjum w zakresie: j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i prz... więcej
  • od: 2021-09-01
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej
 • Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

  Projekt ma na celu systemowe wsparcie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w województwie warmińsko-mazurskim poprzez: 1. Edukację i profesjonalizację III sektora poprzez: - utworzenie 3 subregionalnych inkubatorów NGO świadczących usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i konsultacje s... więcej
  • od: 2021-05-17
  • do: 2023-06-30
  zobacz więcej
 • Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3 (2020-2023)

  Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia.  Dlatego też zadaniem k... więcej
  • od: 2020-07-03
  • do: 2023-06-30
  zobacz więcej
 • Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

  Projekt Inkubator Przedsiębiorczości „Starter WiM” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP oraz Ad Rem sp. z o.o, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 01.03.01 Inkubowanie Przedsiębiorstw. Celem projektu jest inkubacja firm w p... więcej
  • od: 2020-02-21
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (2019-2023)

  Wspieramy tworzenie i wzmacniamy potencjał podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Tworzymy przyjazne otoczenie prawne i inicjatywy partnerskie ukierunkowane na realizację inicjatyw i projektów z zakresu ekonomii społecznej. Dajemy wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do... więcej
  • od: 2019-02-04
  • do: 2023-06-30
  zobacz więcej