Nasza misja: Pasjonaci z natury i eksperci w zawodzie – w jednym miejscu i czasie spotkaliśmy się jako zespół, by działać dla wspólnych idei, kreując społeczeństwo obywatelskie. Odkrywamy i łączymy potencjały drzemiące w ludziach, wyzwalamy ich twórczą energię. Budujemy więzi i relacje, tworzymy przestrzeń do współpracy. Podejmujemy wyzwania, przecieramy szlaki, dzielimy się swoimi doświadczeniami. Naszą pasją jest rozwój społeczny.

Czym się zajmujemy:

 • dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionu
 • wspieramy aktywność obywatelską i wolontariat
 • wspieramy przedsiębiorczość, ekonomię społeczną i społeczną odpowiedzialność biznesu
 • wspieramy rozwój partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz środowiskiem biznesu
 • uczestniczymy w kreowaniu polityk publicznych
 • badamy sferę społeczną
 • wspieramy inicjatywy społeczne i charytatywne

Członkowie stowarzyszenia

 • Teresa BOCHEŃSKA
 • Arkadiusz JACHIMOWICZ
 • Teresa WOJCINOWICZ
 • Michał TATAREK
 • Bartłomiej GŁUSZAK
 • Elena SOKOŁOWSKA
 • Monika HAUSMAN-PNIEWSKA
 • Maciej BIELAWSKI
 • Katarzyna CISZEWSKA
 • Beata WACHNIEWSKA-MAZUREK
 • Marta FLORKOWSKA

Zarząd

 • Arkadiusz JACHIMOWICZ – prezes zarządu
 • Maciej BIELAWSKI – wiceprezes zarządu
 • Teresa BOCHEŃSKA – członkini zarządu
 • Marta FLORKOWSKA – członkini zarządu

Komisja rewizyjna

 • Teresa WOJCINOWICZ
 • Bartłomiej GŁUSZAK
 • Michał TATAREK