Fundusz Grantowy to rodzaj elbląskiej skarbonki, do której wspólnie zbieramy pieniądze, i z której finansujemy działania społeczne i charytatywne elblążan. Stowarzyszenie przekazuje do Funduszu wszystkie pieniądze z 1,5 %, darowizny od darczyńców, a także dochód ze Strefy Charytatywnej "Domu pod Cisem". Naszym marzeniem jest, aby było to stałe, zasobne i przyjazne źródło finansowania działań elbląskich społeczników, grup inicjatywnych, organizacji społecznych.
Pomóż nam w tym, napełniaj elbląską skarbonkę!

Dotychczasowe działania Funduszu

Lata 2015-2018
Udzielanie nagród finansowych (1000 i 2000 zł) w Konkursie na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.

Rok 2019
Przekazanie 32.000 zł na 8 grantów.
Przekazanie 1.500 zł na nagrodę w Konkursie na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.

Rok 2020 (rok epidemii)
Przekazanie 3.000 zł Szpitalowi Miejskiemu w Elblągu na zakup maseczek ochronnych.
Przekazanie 1.000 zł Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na zakup rękawiczek ochronnych.
Przekazanie 100 zł na ogólnopolską akcję GaszynChallenge.

Rok 2021
Przekazanie 25.000 zł na 25 inicjatyw społecznych w Elblągu.

Rok 2022
Przekazanie 40.000 zł na 22 inicjatywy społeczne i charytatywne w Elblągu.

Rok 2023
Uruchomienie konkursów własnych na kwotę 50.000 zł.
Uruchomienie 3 konkursów tematycznych na kwotę 115.000 zł.

Rok 2024 (aktualnie)
Uruchomienie konkursów własnych na kwotę 60.000 zł.

Misja Funduszu: Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP wspiera aktywność mieszkańców Elbląga i subregionu elbląskiego. Daje impuls do działań społecznych na rzecz dobra wspólnego. Jest przyjaznym, lokalnym źródłem finansowania pomysłów i działań. Wzmacnia postawy społeczne i solidarność międzyludzką, integruje, pomaga godniej żyć osobom potrzebującym. Gromadzi wrażliwych darczyńców, którzy dzięki swoim darowiznom, pomagają społeczności lokalnej w godniejszym życiu.

Rada Darczyńców to grupa osób, która ma pieczę nad Funduszem, są jego ambasadorami, wspierają fundusz finansowo, czuwają nad konkursami grantowymi, zapewniają przejrzystość i wiarygodność jego funkcjonowania.

Skład Rady Darczyńców:
Danuta Gizińska – właścicielka firmy Autoradex
Dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz – wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
Piotr Boryszewski – prezes Elzambud
Grzegorz Brzozowski – prezes spółki Flip Invest
Michał Jachimowicz – prezes spółki Doradcy Finansowi ECF
Rafał Gruchalski – redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl
Edward Łebkowski – działacz społeczny
Juliusz Marek – właściciel Telewizji Truso

Ambasadorzy Rady:
- promują ideę Funduszu Grantowego w swoich środowiskach,
- biorą udział w wydarzeniach związanych z działalnością Funduszu, m.in. w dorocznym spotkaniu Rady Darczyńców,
- biorą udział w określaniu w jaki sposób pozyskiwać pieniądze na Fundusz Grantowy,
- biorą udział w określaniu na co będą wydatkowane pieniądze w ramach Funduszu,
- część ambasadorów bierze udział w pracach Komisji Grantowej bezpośrednio przydzielającej granty,
- systematycznie wspierają Fundusz finansowo, rzeczowo i wolontarystycznie.

Członkiem Rady Darczyńców może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłuży się we wspieraniu Funduszu.