Wymiana doświadczeń, wspólne działania, a także wspólna realizacja projektów – bez naszych partnerów nie byłoby to możliwe!


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Miasto Elbląg

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Adelfi

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Elbląskie Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Zespół Szkół Technicznych w Elblągu